Larv Längjum Fiber

 

 

ÖVERLÅTELSE / ny ägare (LÄS HELA)

Vid försäljning av fastighet kontakta driftansvarig med nedan information på fiber.larv.langjum@gmail.com

 

Viktigt ni informerar köpare om att alla avtal, inkl de markavtal som gjordes för er fastighet övertas. Kontakta oss om ni inte har dem så kan vi göra ett nytt (vilket är det bästa för då kan vi registrera dem sedan). 

Viktigt ni informerar mäklare om de åtagande som följer med så det framgår i annons av fastigheten.

 

Insats i föreningen förs iom denna ändring över till nya ägaren.

Viktigt att upplysa köpare att om de årliga avgifter som är, samt att om det är kollektiv tjänst på adressen så tas det över under gällande 5-års avtal som föreningen har. 

 

 

Vi behöver följande information om köparen:

Pers-nr

Faktura-adress om annan än den fastighet försäljningen avser 

Mail till köpare

Mobilnummer

(är det fler än en köpare skall EN av dem stå i vårt register, smidigast är den som sköter betlningar av fakturor)

 

Har ni kollektiv tjänst genom föreningen skall ni avregistrera ser som användare på adressen när ni flyttar, ni måste dels göra det hos Telia (enklast på mina sidor, det står "säga upp" men det är lite missvisande, ni kan inte säga upp den utan det är bara en avregistrering av ansvarig för bredbandet). Den nya ägaren registrera sig sen enligt instruktion under "komma igång"

 

Samma gäller TV, där måste ni avregistrera er hos Sappa, så ny ägare kan aktivera TV.

 

All utrustning som erhållits genom föreningen skall vara kvar på adressen.