Larv Längjum Fiber

 

Larv Längjum Fiber Ekonomisk förening

c/o Kjell Johansson, Ryd Tomten 1, 534 62 Larv

Tel. 0703-841508    Organisationsnummer: 769622-8316

  e-postadress: anders@bonander.se

OBS! När det gäller felanmälningar skall Ni följa de instruktioner som anges under fliken "Vid driftstörning"

Vid frågor om fibernätet ställs de till Driftgruppen . se nedan

Driftgrupp 

Anders Bonander 

e-post : anders@bonander.se

 

Kjell Johansson

e-post: kjell@rydtomten.se 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Styrelse

 

Ordförande Anders Bonander

e-post: anders@bonander.se

 

Sekreterare Kjell Johansson

e-post: kjell@rydtomten.se

tfn. 0512-72050, mobil. 0703-841508

 

vice ordförande Hans Lundmark  

tfn. 0512-42021, mobil. 0705-429977

 

Ledamot Roland Fahlqvist

mobil. 0703-079807

 

Ledamot Jonas Johansson

tfn. 0512-71015

 

Ledamot Robert Mellegård

tfn. 0705-500184

  

Suppleanter:

Martin Gustafsson

Jimmy Svantesson

 

 

Revisor

SA Revison Pär Hesselmark(ackrediterad)

Lars Fahlström (lekman)

 

 

Valberedning

  Daiel Stensson (sammankallande)

Elof Dahlén