Larv Längjum Fiber

 

Larv Längjum Fiber Ekonomisk förening

 

  Organisationsnummer: 769622-8316

  e-postadress: fiber.larv.langjum@gmail.com

OBS! När det gäller felanmälningar skall Ni följa de instruktioner som anges under fliken "Vid driftstörning"

HAR NI PROBLEM SKA NI KONTAKTA ER TJÄNSTELEVERANTÖR DIREKT:

För er med gruppanslutningen gäller:

Bredband och Telefoni: Telia 020-202070

TV: Sappa 0774 - 444 744

 

Vid frågor om fibernätet ställs de till Driftgruppen . se nedan

Driftgrupp 

Anders Bonander 

e-post : fiber.larv.langjum@gmail.com

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Styrelse

 

Ordförande Anders Bonander

e-post: fiber.larv.langjum@gmail.com

 

vice ordförande Hans Lundmark  

 Ledamot Roland Fahlqvist

 Ledamot Jonas Johansson

Ledamot Robert Mellegård

Ledamot Martin Gustafsson

  

Suppleanter:

Jimmy Svantesson

Tobias Ekblad

 

Revisor

SA Revison Pär Hesselmark(ackrediterad)

Lars Fahlström (lekman)

 

Valberedning

  Daiel Stensson (sammankallande)

Elof Dahlén