Om ni som är medlem i föreningen vill få en kopia av något specifikt årsmötesprotokoll mm så var vänlig kontakta styrelsen via e-postadress: kjell@rydtomten.se  och ange vilket år protokollet skall avse.