Larv Längjum Fiber

OBS! Anslutningsavgiften kommer höjas pga ökade kostander, anmäl senaste 2023-12-20 för att vara säker på att få priset 11800 kr

Fyll i uppgifter här och invänta svar. Finns er adress inte med i listan skicka oss ett mail med motsvarande uppgifter.

För de flesta adresser gäller följande Just nu: Insats 16100 kr + 11800 kr i anslutningsavgift. Många adresser ingår i PTS-stöd där max för detta är 40000 kr totalt under den definierade perioden.

Efter anmälan skickas en faktura på insats som är bekräftelse på beställning, och först när den är betald anses avtalet ingånget.