Larv Längjum Fiber

Fyll i uppgifter här och invänta svar. Finns er adress inte med i listan skicka oss ett mail.

För de flesta adresser gäller följande Just nu: Insats 16100 kr + 11800 kr i anslutningsavgift. Många adresser ingår i PTS-stöd där max för detta är 40000 kr totalt under den definierade perioden.