Larv Längjum Fiber

 

Larv Längjum Fiber Ekonomisk förening

c/o Alf Bonander

Längjum Anders Heljesgården 1

534 91  VARA

Tel. 0707-722926

 Organisationsnummer: 769622-8316

  

Föreningens kontaktpersoner når Du via följande e-postadress:

fiber.larv.langjum@gmail.com

Via denna e-postadress anmäler Du också om Du inte får e-post från föreningen.

När det gäller felanmälningar skall Ni följa de instruktioner som anges under

fliken "Vid driftstörning"

   

Styrelse

 

 Alf_Bonander

Ordförande Alf Bonander

tfn. 0512-71030, mobil. 0707-722926

e-post: alf@bonander.se

 

 KjellJohansson1672 (00000002)

Sekreterare Kjell Johansson

tfn. 0512-72050, mobil. 0739-024803

 

 

 Hasse_Lundmark (2)

vice ordförande Hans Lundmark  

tfn. 0512-42021, mobil. 0705-429977

 

 Sture Göransson 509x679

Ledamot Sture Göransson

tfn. 0512-301337, mobil. 0725-541614

 

 Roland_Fahlqvist

Ledamot Roland Fahlqvist

tfn. 0512-72022, mobil. 0768-440840

 

 Ingemar_Bergqvist

Ledamot Ingemar Bergqvist

tfn. 0512-14051, mobil 0709-767328

 

 JOA_160619

Ledamot Jan-Olof Andersson

tfn. 0512-72011, mobil. 0731-807826  

 

Suppleanter:

Martin Gustafsson

Jimmy Svantesson

 

Revisor

SA Revison (ackrediterad), ordinarie

Lars Fahlström (lekman), ordinarie

Leila Foxévi Wallén, suppleant

 

Valberedning

  Daniel Stensson ( sammankallande )

Håkan Johansson

Jan Åsberg

Elof Dahlén