Larv Längjum Fiber

 

Larv Längjum Fiber Ekonomisk förening

c/o Alf Bonander, Längjum Anders Heljesgården 1, 534 91  VARA

Tel. 0707-722926,  Organisationsnummer: 769622-8316

  e-postadress: alf@bonander.se

OBS! När det gäller felanmälningar skall Ni följa de instruktioner som anges under fliken "Vid driftstörning"

 

   

Styrelse

 

 Alf_Bonander

Ordförande Alf Bonander

tfn. 0512-71030, mobil. 0707-722926

e-post: alf@bonander.se

 

 KjellJohansson1672 (00000002)

Sekreterare Kjell Johansson

tfn. 0512-72050, mobil. 0739-024803

 

 

 Hasse_Lundmark (2)

vice ordförande Hans Lundmark  

tfn. 0512-42021, mobil. 0705-429977

 

 

(bild saknas)

 

 

Ledamot Jonas Johansson

tfn. (saknas)

 

 

 Roland_Fahlqvist

Ledamot Roland Fahlqvist

tfn. 0512-72022, mobil. 0768-440840

 

 Ingemar_Bergqvist

Ledamot Ingemar Bergqvist

tfn. 0512-14051, mobil 0709-767328

  

 

Suppleanter:

Martin Gustafsson

Jimmy Svantesson

 

 

Revisor

SA Revison (ackrediterad)

Sverker Alfredsson

Lars Fahlström (lekman)

 

 

Valberedning

  Håkan Johansson (sammankallande)

Elof Dahlén

Daniel Stensson