Om ni som är medlem i föreningen vill få en kopia av något specifikt årsmötesprotokoll mm så var vänlig kontakta styrelsen via e-postadress: alf@bonander.se och ange vilket år protokollet skall avse.