Om ni som är medlem i föreningen vill få en kopia av något specifikt årsmötesprotokoll mm så var vänlig kontakta styrelsen via e-postadress: kjrtv1@gmail.com och ange vilket år protokollet skall avse.